Vad som kan hända när ett ICE3-Tag är försenat

Att aka tag pa de Tyska järnvägarna är alltid spännande. Alltid händer det nagot.

Vid en färd till Limburg (en station 16mil fran Köln pa den nya sträckan Köln-Frankfurt)hade jag följande upplevelse.

Stod och väntade pa taget. Det kom in ca 10 min försenat. Bra, tänkte jag da kan vi fa fara lite snabbare idag. (de försöker för det mesta att köra in förseningarna genom att höja hastigheten.)

Som vanligt körde vi i mellan 100-150 genom Stan (Köln) Och kom snart in pa den nybyggda biten. Där accelererades det i uppförsbacken innan station Montabaur.Snart hade vi fatt upp farten till ca 300km/tim.  Men räckte tydligen inte till för detta tags lokförare. Han hade gett sig 17 pa att han skulle köra in förseningen. Och han gav full gas(Tyskarna kör gärna sa fort som möjligt oavsett om de sitter pa en Moped, i bil eller inagot annat.) Snart märkte jag att det här var absolut inte normal hastighet. Och fortare gick det.Detta tag gar normalt mycket tyst och stabilt utan skakningar. Men efter ett tag började det att väsnas och skaka i vagnen. och farten ökades hela tiden. Efter ytterligare ett tag, da skogen utanför “försvann med blixtens hastighet”började vagnen att sladda hit och dit. Krängde farligt pa rälsen. Som tur var maste föraren da börja att bromsa inför station Montabaur. sa att hastigheten sjönk da. Men otrevligt var det.Man hade i tankarna da den svara olyckan utanför Meschede da ett ICE-Tag körde av sparetoch mot en Bro. 100 man dog. (rättegangen har nyligen varit, och de som ignorerat varningarna över de skakande vagnarna, de nerslitna och felkonstruerade Hjulen blev dömda)

Eftersom sträckan ofta gar i nerförsbackar vore det teoretiskt möjligt att komma uppi hastigheter (“vid full gas”) pa ca 380-390 km/tim. Men som sagt sträckan är byggd för 300km/tim. Och det räcker till tydligen.