Den nya sträckan mellan Köln och Frankfurt

I December 2003 öppnades den nybyggda sträckan mellan Köln och Frankfurt.

 

Dyrt bygge p.g.av att den gar genom berg och dal. Det är världens snabbaste tag genom berg och dal.

Och världens modernaste (02.03) tag.

Den normala resehastigheten är 300km/tim. Officiell högsta hastighet är 330km/tim.För att fa officiellt körtillstand var man tvungen att na en toppfart pa 363Km/tin pa en raksträcka.(För att kunna halla en hög genomsnittsfart). Och för att kunna halla en bra fart i uppförsbackarnaVid testen körde taget med 367km/tim pa raksträckan. Alltsa godkänt. Rälsen är ingjuten i Betong, med ljuddämpande och värmedämpande material.Detta för att vid hög hastighet kan annars rälsen röra sig i sidled i makadammfyllningen.Värmedämpande material behövs för att rälsen värms upp kraftigt vid induktions-inbromsbningarna.

Taget har 3 Bromssystem: 1. Motorbroms. 2.Tryckluftsbroms. 3. Induktionsbroms.Induktionsbromsen äe i princip en magnet som inverkar pa rälsen (ligger nära rälsen)vid inkoppling.Den används för att fa ner den höga hastigheten. Efter den tar tryckluftsbromsarna vid.

Varannan vagn har Drivning. sammanlagt 11.000hk Taget är ett lättbygge för att kunna accelerera snabbt.

Den nya sträckan mellan köln och Frankfurt är endast godkänd för persontag. Eftersom godstage naldrig skulle kunna klara av de höga stigningarna.