Impressum

Ansvarig för denna Internet-Sida är:

Leif Heimerby, Hilden, Germany

Mailadress:    net-roland@gmx.net

Tel. 0049 2103 581426

Mobil: 0049 1713136982

Jag distanserar mig fran innehall i andra internetsidor, om de innehaller olämpliga eller olagliga saker.

Tillbaka till där du var förut.